مشتری گرامی با وجود گرانی گوشت بوقلمون ارگانیک کدام را ترجیح میدهید میدهید
قیمت برام مهم نیست بوقلمون ارگانیک رسمی را انتخاب میکنم :
5 نفر - 45.45%
قیمت برام مهمه بوقلمون پرورشی را ترجیح میدهم :
0 نفر - 0%
قیمت برام مهمه ولی سلامتی خودم و خانواده ام برام مهمتره پس ارگانیک رو انتخاب میکنم :
2 نفر - 18.18%
ای بابا مهم نیست که شکم سیر کن باشه :
0 نفر - 0%
در هرصورت گوشت بوقلمون ارگانیک را ترجیج میدم ولی تهیه اش یه مقدار سخته اگه تحویل درب منزل باشه عالیه :
4 نفر - 36.36%